Rozpoczynamy prace nad koncepcją architektoniczną zespołu pensjonatowego nad Zalewem Zegrzyńskim pod Warszawą. W dalszej fazie opracowania Boniakowski i Skucińska Dej Architekci będzie odpowiedzialne za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji.