Początki naszej działalności projektowej sięgają 2006 roku. Korzystając ze zdobytej wiedzy i kompetencji, zdecydowaliśmy o stworzeniu wspólnego biura. W naszych działaniach bazujemy na wieloletnim doświadczeniu zdobytym w branży.

Łączy nas cel tworzenia architektury szanującej uwarunkowania przestrzenne i kontekst miejsca. Sięgamy do czytelnych, funkcjonalnych rozwiązań. Każdemu obiektowi staramy się nadać indywidualny charakter, odpowiedni do jego funkcji oraz przeznaczenia. Z równą powagą i zaangażowaniem traktujemy projekty małych budynków mieszkalnych czy wnętrz, jak i dużych inwestycji mieszkaniowych czy komercyjnych.

Udział w realizacji projektów w wielu miastach Polski m.in.: Krakowie, Kielcach, Katowicach czy Rzeszowie, pozwolił nam uzyskać doświadczenie w skutecznym i sprawnym przeprowadzeniu projektów przez procedury postępowań administracyjnych, niezależnie od lokalizacji inwestycji i właściwości miejscowej urzędu.

Posiadamy doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu inwestycji. Dobrze znamy uwarunkowania procesu deweloperskiego, w tym szczególne wymogi dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych. Posiadamy praktykę w prowadzeniu nadzoru nad realizacją budynków zarówno o funkcjach mieszkalnych jak i biurowych.

Z pełną uwagą i zaangażowaniem podejmujemy każdy temat, którego analizę i prowadzenie nam powierzono. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu i współpracy, niezależnie od skali planowanego zamierzenia.